Dronkenschap op het werk of het spreekwoord van de pot en de ketel…

Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse (Alfred de Musset) Het maakt niet uit welke fles, als je maar drunken bent … Een manager moet het (goede) voorbeeld geven. Dat is wat een werkgever recent met scha en schande heeft geleerd. … Op het verjaardagsfeestje van een personeelslid dronk een werkneemster meer dan wat redelijk … Verder lezen →

Sociale verkiezingen: ontslag tijdens de "occulte" periode en misbruik van kandidatuur

In een eerder weekoverzicht hebben we de kwestie van het ontslag tijdens de occulte periode besproken, alsook welke kandidaat zich op de bescherming kan beroepen. (SocialWeb – weekoverzicht van 23 november 2019) (zie ook de verkiezingskalender 2020) … Vandaag bekijken we de kwestie van een ontslag tijdens de occulte periode, gevolgd door … Verder lezen →

Kennelijk onredelijk ontslag in de publieke sector – we wachten op de wetgever …

Het is bekend dat de CAO nr. 109 voor werknemers in de private sector definieert wanneer een ontslag als "kennelijk onredelijk" kan worden beschouwd, het bedrag van de schadevergoeding bepaalt, alsook de bewijslast regelt. … Bij gebrek aan een regeling die vergelijkbaar is met CAO nr … Verder lezen →

Vakantie van de redactie Socialweb

Geachte lezers, … Bij deze brengen wij u ervan op de hoogte dat de redactie van Socialweb even vakantie neemt van 28 december 2019 tot en met 5 januari 2020. … Op 6 januari 2020 zijn we terug! … De redactie wenst u alvast prettige feesten toe en alle succes in het nieuwe jaar. Verder lezen →

Bedrijfsfiets: vermindering van de aftrekbaarheid van 120% naar 100% in 2020

Vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) wordt de aftrekbaarheid van 120% van de kosten om het gebruik van de fiets door werknemers van thuis naar het werk aan te moedigen, teruggebracht tot 100%. … Bedrijven die investeren in fiets- en fietsinfrastructuur zullen in 2019 nog steeds profiteren van een fiscale aftrek van 120% … Verder lezen →

Bekentenissen of strafrechtelijke veroordelingen: hoe lang wachten voordat het te laat is?

Het is bekend dat in het kader van het ontslag om dringende reden, de naleving van de (dubbele) termijn van drie werkdagen vanaf kennis van de feiten van essentieel belang is: zelfs als de feiten gegrond zijn, kunnen de hoven en rechtbanken bij niet-naleving van deze termijnen enkel vaststellen dat het ontslag onregelmatig is … Verder lezen →

Regionalisering van de kinderbijslag: welke impact voor de studenten?

Met de 6e staatshervorming is de kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd in Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. In Brussel zal de hervorming pas in werking treden op 1 januari 2020. … Dit betekent dat de regels verschillen naargelang de woonplaats van de student … Verder lezen →

De lijst van taken die verboden zijn voor jobstudenten werd verduidelijkt en aangepast

Het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 [1], in werking getreden op 30 juni 2019, heeft de voorwaarden verduidelijkt waaronder jobstudenten al dan niet gevaarlijk werk mogen verrichten. … De Codex over het welzijn op het werk somt een aantal algemene voorwaarden op waar bepaalde taken of opdrachten die men wil toevertrouwen aan studenten … Verder lezen →

Sociale verkiezingen - Ontslag tijdens de "occulte periode": welke kandidaat kan zich op de bescherming beroepen

Geleidelijk aan worden de sociale verkiezingen voorbereid. De eerste vragen bereiken onze redactie … . … We pikken er één uit in het bijzonder: zijn de kandidaten voor de sociale verkiezingen beschermd van zodra ze hun kandidatuur hebben ingediend bij hun syndicale organisatie, ook al staan ze nog niet op de kandidatenlijsten, of zijn ze … Verder lezen →

Sociale verkiezingen 2020: X-60 geeft de aftrap

The first step is you have to say that you can (Will Smith) … Het einde van het jaar nadert, maar voordat u zich met uw gezin aan de kersttafel kan installeren, moeten de bedrijven die sociale verkiezingen moeten organiseren (al degenen die de drempel van minstens 50 werknemers hebben overschreden, zie ons weekoverzicht van 5 oktober 2019) … Verder lezen →

SocialWeb is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier