Praktijkgids

De grootste onlinebibliotheek over sociaal recht

SocialWeb bevat duizenden artikels, analyses, commentaren en interpretaties van wetteksten, cao’s en rechterlijke uitspraken. We organiseerden al die informatie in een logische en overzichtelijke structuur. Zo hebt u meteen het juiste document te pakken.

Extra pluspunt: alle teksten zijn geschreven met het oog op de praktijk. U kunt ze dus meteen toepassen in uw concrete geval.

 • Arbeidsovereenkomsten
  • Arbeidsovereenkomst (eenheidsstatuut)
   • Arbeidsovereenkomst in het algemeen
    • Arbeidsovereenkomst voor werklieden
     • Arbeidsovereenkomst voor bedienden
      • Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers
       • Arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid
        • Overeenkomst voor een bepaalde duur of voor een welomschreven werk
         • Vervangingsovereenkomsten
          • Arbeidsovereenkomst voor dienstboden
           • Arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van (t)huisarbeiders / Telewerk
            • Arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten
             • Arbeidsovereenkomst voor tijdelijk werk en interimovereenkomst
              • Arbeidsovereenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar
               • Vrijwilligerswerk
               • Arbeidsreglementering
                • Verloven
                 • Tijdskrediet en loopbaanvermindering
                  • Detachering van werknemers
                   • Sociale documenten
                    • Arbeidsduur
                     • Einde van de tewerkstelling
                      • Feestdagen
                       • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
                        • Terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers
                         • Bescherming van het privéleven
                          • Loon
                           • Dienstencheques
                            • Overdracht van onderneming
                             • Nachtwerk
                             • Collectieve arbeidsbetrekkingen
                              • Organisaties van werkgevers en werknemers
                               • Nationale Arbeidsraad (NAR) en Paritaire Comités (PC)
                                • De Ondernemingsraad (OR)
                                 • Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)
                                  • Vakbondsdelegatie
                                   • Bescherming tegen het ontslag van de afgevaardigden van de werknemers
                                    • Sociale verkiezingen
                                     • Collectieve arbeidsbetrekkingen - Actualiteiten, Weekberichten en Rechtspraak
                                     • Welzijn op het werk
                                      • Historiek van welzijn op het werk
                                       • Zware ongevallen
                                        • Biologische agentia
                                         • Asbest
                                          • Lawaai
                                           • Hoge / lage temperaturen op het werk
                                            • Persoonlijke beschermingsmiddelen
                                             • Roken op het werk
                                              • Brand
                                               • Aanwezigheid op bouwwerven
                                                • Psychosociale risico’s
                                                 • Stress
                                                  • Werk
                                                   • Werkkledij
                                                    • Mechanische trillingen
                                                     • Elektromagnetische velden
                                                      • Chemische agentia
                                                       • Kwaliteit van de binnenlucht
                                                       • Sociale zekerheid
                                                        • Bevordering van de werkgelegenheid
                                                         • Beroepsinlevingsovereenkomst
                                                          • Alternerende opleiding
                                                           • De structurele vermindering en de doelgroepverminderingen
                                                            • Bijdrageverminderingen
                                                             • Opleidingsdoelstelling
                                                             • Sociaal strafrecht
                                                              • Sociaal strafrecht
                                                               • Misdrijven en gerechtelijke vervolging
                                                                • Administratieve boeten
                                                                • Sociaal procesrecht
                                                                 • Varia
                                                                  SocialWeb is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier